2019
12 mei 2019
Mijn lichaam #4 – 28 x 41 cm – droge naald
z t – 35 x 25 cm – droge naald
z t – 26 x 17 cm – droge naald
Eveline – 15 x 21,5 cm – houtsnede op kalkpapier, met draad
Haar lichaam #5 – 30 x 42 cm – houtsnede met monoprint
Borstdeel – 30 x 42 cm – houtsnede
Isolde – 32 x 48 cm – litho
Kitty – 30 x 42 cm – houtsnede